sosiaaliset tarinat

SOSIAALISET TARINAT

Mikä on sosiaalinen tarina?

Sosiaalinen tarina on lyhyt, yksinkertainen tarina jonka tarkoitus on opettaa lapselle sosiaalisia taitoja ja toivontunlaista käyttäytymistä tietyissä tilanteissa. Sosiaaliset tarinat voivat lisätä myös "terveen" lapsen kommunikointitaitoja sekä sosiaalista käyttäytymistä.

 

Mikä on sosiaalisen tarinan tarkoitus?

Autistisilla lapsilla on usein vaikeuksia sosiaalisissa tilanteissa. Tämä esiintyy siten, että he eivät joko halua tai pysty vuorovaikuttamaan muiden ihmisten kanssa. Heiltä puuttuu usein taito sujuvan keskustelun ylläpitämiseksi ja heidän puheensa tai käytöksensä saattaa olla tilanteeseen tai aiheeseen sopimatonta. Autistinen henkilö voi myös puhua taukoamatta omasta mielenkiinnon kohteestaan tai pakonomaisesti tietystä aiheesta, välittämättä keskustelukumppanistaan. Täytyy kuitenkin muistaa, että tämä on tahatonta autisminkirjon henkilöille. Sosiaaliset tarinat on suunniteltu auttamaan tämänkaltaisissa vuorovaikutustilanteissa.

 

Kuinka sosiaalinen tarina toimii?

Sosiaalisten tarinat tarjoavat kehyksen lapsen sosiaaliselle käyttäytymiselle. Tarina tarjoaa helposti seurattavan kuvauksen sosiaalisista tilanteista sekä sopivasta käytöksestä näissä tilanteissa. Sosiaaliset tarinat saattavat helpottaa myös lapsen sosiaalisten vihjeiden seuraamista ympäristössä ja vähentävät näin myös sosiaalisten tilanteiden pelkoa. Tämä voi auttaa lasta keskittymään paremmin sosiaalisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

 

Sosiaaliset tarinat voivat vähentää epäsopivaa käytöstä ja opettaa ongelmanratkaisukykyä. On hyvä kuitenkin huomauttaa, että sosiaalinen tarina opettaa vain yhdenlaisen tavan toimia tietyssä sosiaalisessa tilanteessa. 

 

Kuinka sosiaalinen tarina kirjoitetaan?

Sosiaalisissa tarinoissa käytetään yksinkertaisia kuvailevia lauseita, jotka kuvaavat tarinan tilanteen. Tarinoissa käytetään myös sanoja, jotka kuvailevat tunnetiloja mitä esitetty tilanne voi aiheuttaa. Ohjaavat lauseet kertovat lapselle kuinka juuri tässä tilanteessa on sopivaa ja hyväksyttävää käyttäytyä.  

 

Sosiaalinen tarina kirjoitetaan aina "minä" -muodossa, kuin se kertoisi lapsesta itsestään.

 

Sosiaalisessa tarinassa tulee olla sekä kuvia että tekstiä. 

 

On hyvä muistaa, että sosiaalisen tarinan tulee olla positiivisesti kirjoitettu, ei "älä lyö kavereita, se on ilkeää ja nyt kaveria sattui ja hän itkee" vaan "en halua satuttaa ystävääni, hänelle tulee siitä paha mieli".

 

Kuinka sosiaalista tarinaa tulisi käyttää?

Sosiaaliset tarinat tulisi lukea lapselle ääneen vähintään 2-3 kertaa, mutta mitä useammin tarina käydään läpi, sen parempi. Muutaman tarinakerran jälkeen lapsen ymmärrystä voi kokeilla vaikkapa leikkimällä roolileikkiä, jossa käydään tarinan tilanne läpi. Voit esimerkiksi sanoa: "Nyt olemme rannalla, mitä rannalla tapahtuu?". Lue tarinat uudelleen joka päivä niin usein kunnes lapsi ei enää tarvitse niitä. 

 

Mieti luovasti tilanteita joissa sosiaalista tarinaa voisi muistella ja harjoitella opittavaa taitoa.

 

 

Ladattavat sosiaaliset tarinat

PIDETÄÄN KÄDESTÄ KIINNI

Äidin kädestä täytyy pitää kiinni liikuttaessa kodin ulkopuolella. Miksi se on niin tärkeää?

JOSKUS OLEN VIHAINEN

Minä en saa satuttaa toisia, enkä itseäni kun suutun. Miten minä voin rauhoittua?

OTAN LÄÄKKEET KILTISTI

Kipeänä niin saattaa joutua käymään lääkärissä ja lääkäri antaa lääkkeitä joilla paranee nopeammin.

POIS ÄIDIN LUOTA

Kun joutuu olla pois äidin luota, ikävä saattaa iskeä. Miten ikävää voi sietää?

MINUN VARTALONI KUULUU MINULLE -POIKA

Mitä on oman vartalon yksityisyys? Missä saa riisua? Entä missä itseään voi koskettaa?

AINA EI VOI TEHDÄ

MITÄ HALUAA

Miksi aina ei voi tehdä sitä mikä on omasta mielestä mukavaa? Miksi aikuisia pitää totella?

MITEN SAAN HUOMIOTA?

Hyvällä käytöksellä voi saada toisten ihmisten huomion kiinnitettyä itseen silloin kun on tärkeää asiaa tai haluaa vain olla yhdessä.

KUN ÄITI ON KIIREINEN

Äidillä voi joskus olla kotona paljon puuhasteltavaa eikä hän aina ehdi leikkimään yhdessä.

MINUN VARTALONI KUULUU MINULLE -TYTTÖ

Mitä on oman vartalon yksityisyys? Missä saa riisua? Entä missä itseään voi koskettaa?

Copyright © Kaikki oikeudet pidätetään Viitottu Rakkaus