Sosioemotionaaliset taidot

Viitottu Rakkaus

 

Sosioemotionaaliset taidot

yhdessäolo, tunteet, vuorovaikutus

 

 

Sosiaalisia taitoja sekä tunne-elämän taitoja tarvitaan päivittäin kun olemme vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Näitä taitoja kutsutaan yhdessä sosioemotionaalisiksi taidoiksi. Joskus näiden taitojen kehittymiseen ja kypsymiseen tarvitaan aikuisen kannustusta ja apua.

 

Etenkin autisminkirjon lapset hyötyvät sosiaalisten- ja tunnetaitojen harjoittelusta, jotta heidän taitonsa vahvistuvat ja he pystyvät luonnollisempaan ja positiivisempaan vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa. Mahdollisuudet sosiaalisten ja tunnetaitojen harjoitteluun ovat kaikkialla ympärillämme, kaikessa mitä teemme. Lasten kanssa voidaan harjoitella sekä Viitotun Rakkauden tyylisten materiaalien avulla, mutta myös esim. roolileikin, nukketeatterin ja lastenohjelmien avulla.

 

Jokainen päivä ja sen mukanaan tuomat tapahtumat vaikuttavat siihen mitä tunnemme ja kuinka me käyttäydymme. Jokaiseen päivään kuuluu sekä positiivisia että negatiivisia tunteita, joista osa käy meissä huomaamattamme vain pienen hetken, ja joista osan tunnemme voimakkaasti kehossamme. Sekä positiiviset, että negatiiviset tunteet ovat kuitenkin ihmisenä olemiselle aivan yhtä arvokkaita ja tärkeitä. Tunteet tekevät meistä ihmisiä. Emme voi vaikuttaa siihen mitä tunnemme, mutta se kuinka me tunteisiin reagoimme on harjoiteltavissa. Ja juurikin siihen keskitymme tunnetaitojen materiaaleissa.

Miksi tuntuu tältä?

 

On tärkeää oppia myös ymmärtämään mistä tunteet johtuvat. Miksi tunnen tässä tilanteessa, tässä hetkessä juuri näin? Miten kehoni pyrkii saamaan minut toimimaan tämän tunteen pohjalta? Tunteiden ymmärtäminen ja sitä kautta kehollisen reaktion hallitsemisen taito, johtavat myös myötätunnon positiiviseen kehittymiseen. Kun ymmärrämme miltä tunteet tuntuvat ja mistä ne johtuvat, voimme paremmin ymmärtää myös muiden ihmisten tunteita.

Kiitos

Kiitos mm. seuraaville sivustoille materiaaleissa käyttämistäni vektorigrafiikoista, valokuvista, piirroskuvista ja viittomakuvista.

 

Papunet Freeimages

Pixabay Clipartpanda

Clipart-library Openclipart

Freerange Pexels Freepik

Mycutegraphics

 

Yhteystiedot

Mari Mattsson

yhteys@viitotturakkaus.fi

 

Some

Facebook Twitter

Pinterest Instagram

 

Uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen pääset kurkkaamaan Viitotun Rakkauden salatuille sivuille! Lisää sähköpostiosoitteesi ja klikkaa "tilaa".

 

Copyright 2016-2018 © All Rights Reserved Viitottu Rakkaus®