Tunnetaidot

sosioemotionaaliset taidot

TUNNETAIDOT

TUNTEIDEN TUNNISTAMISEN TAIDOT

Täältä löydät kommunikointitauluja, oppimistarinoita ja tehtäviä, joiden avulla lapsen sosioemotionaalisia taitoja voidaan vahvistaa. Miten saan ystäviä? Mitä se tarkoittaa jos kaveria sattuu tai hänelle tulee paha mieli? Erityisesti autisminkirjon lapsilla on usein puutteita sekä sosiaalisissa, että emotionaalisissa taidoissa, useilla eri osa-alueilla: kuten puutteellinen empatiakyky, hankaluus ymmärtää oman toimintansa merkitystä muille sekä puutteellinen sanattomien viestien ymmärtämisen ja näyttämisen kyky (ilmeet, eleet, kehonkieli).

 

Miltä sinusta tuntuu juuri nyt?

 

Näiden kysymys ja vastauskorttien avulla voidaan selvittää mitä lapselle kuuluu juuri nyt, tässä hetkessä.

Tunnetehtävä: tunteiden lajittelu

 

Kuvissa lasten kasvot kuvastavat eri tunnetiloja. Tunnistatko ne?

Empatian supersankari

 

64-sivuinen jättipaketti sisältää paljon erilaisia empatiaharjoituksia erilaisten tilanteiden kautta..

Kun minä olen vihainen

 

Mitä viha on ja miten se vaikuttaa itseen ja muihin? Harjoitellaan myös rauhoittumistapoja.

Tältä minä näytän?

 

Tehtävä keskittyy tunneilmaisuun omilla kasvoilla, -miltä minä

näytän kun tunnen jonkin tunteen?

Tunteet -lautapeli

(Sclera symbolein)

 

Lautapelin avulla voidaan keskustella ja saada selvyyttää lapsen tuntemista tunteista.

Samat tunteet

 

Ihmisillä ja eläimillä on paljon samoja tunteita. Tarinassa verrataan eläinten ja ihmisten tunteita ja nimetään niitä.

Minun ja Lego-ukon ilmekirja

 

Harjoitellaan kasvojen tunneilmaisua ja tunteiden tunnistamista matkimalla lego-ukkojen ilmeitä.

Tunnista kuvan vuorovaikutustilanne

 

Tarkastellaan kuvissa olevia ihmisiä. Miten he tulevat toimeen keskenään? Mitä he tuntevat? .

Kasvojen tunnetilat lajittelutehtävä

 

Tehtävässä lajitellaan ihmisiä sen mukaan mikä tunnetila heidän kasvoillaan näkyy.

Kyllä/Ei kysymyskortit: tunteet

 

Kysymyskorttien avulla vastataan kuvia esittäviin väittämiin eri tunteista. Vastataan kyllä tai ei. Harjoitellaan samalla vuorovaikutustaitoja.

Tunteet -lautapeli

 

Lautapelin avulla voidaan keskustella ja saada selvyyttä lapsen tuntemista tunteista.

Kiitos

Kiitos seuraaville sivustoille valokuvista, piirroskuvista ja viittomakuvista

 

Viitotun Rakkauden linkit:

  • Viittoma- ja piirroskuvien kuvapankki, kuvatyökalu ja paljon muuta puheen ja viestinnän tueksi
  • Menetelmiä erityislapsiperheille
  • Kuvia ja materiaalia arjen tueksi perheille, joissa lapsella jokin neuropsykiatrinen erityisvaikeus

Ota yhteyttä

 

Email:

yhteys@viitotturakkaus.fi

 

Facebook: facebook.com/viitotturakkaus

Tilaa Viitotun Rakkauden uutiskirje tästä!
Copyright 2017 Viitottu Rakkaus @ All Rights Reserved