Tunteet & vuorovaikutus

Tunteet & vuorovaikutus

 

Etenkin autisminkirjon- ja ADHD-lapset hyötyvät sosiaalisten- ja tunnetaitojen harjoittelusta, jotta heidän taitonsa vahvistuvat ja he pystyvät luonnollisempaan ja positiivisempaan vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa. Toki näiden taitojen harjoittelu on hyödyksi kaikille lapsille.

Mahdollisuudet sosiaalisten ja tunnetaitojen harjoitteluun ovat kaikkialla ympärillämme, kaikessa mitä teemme. Lasten kanssa voidaan harjoitella sekä Viitotun Rakkauden tyylisten materiaalien avulla, mutta myös esim. roolileikin, nukketeatterin ja lastenohjelmien avulla.

Kaikki tunteet sallittu!

Emme voi vaikuttaa siihen mitä tunnemme, mutta se kuinka reagoimme tunteisiimme on harjoiteltavissa oleva taito.

 

Sosiaalisia taitoja sekä tunne-elämän taitoja tarvitaan päivittäin kun olemme vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Näitä taitoja kutsutaan yhdessä sosioemotionaalisiksi taidoiksi. Joskus näiden taitojen kehittymiseen ja kypsymiseen tarvitaan aikuisen kannustusta ja apua.

 

Jokainen päivä ja sen mukanaan tuomat tapahtumat vaikuttavat siihen mitä tunnemme ja kuinka me käyttäydymme. Jokaiseen päivään kuuluu sekä positiivisia että negatiivisia tunteita, joista osa käy meissä huomaamattamme vain pienen hetken, ja joista osan tunnemme voimakkaasti kehossamme. Sekä positiiviset, että negatiiviset tunteet ovat kuitenkin ihmisenä olemiselle aivan yhtä arvokkaita ja tärkeitä.

 

Tunteet tekevät meistä ihmisiä. Emme voi vaikuttaa siihen mitä tunnemme, mutta se kuinka me tunteisiin reagoimme on harjoiteltavissa. Ja juurikin siihen keskitymme tunnetaitojen materiaaleissa.

Mitä sosiaalisia taitoja lasten tulisi oppia?

Kaikkein tärkeintä on, että lapsi oppii luomaan merkityksellisiä ihmissuhteita nyt ja tulevaisuudessa. Tähän liittyvät kyky myötätuntoon, kyky asianmukaiseen vuorovaikutukseen sekä kyky sopeutua myös itselle epämukaviin tilanteisiin.

 

Sosiaalisia taitoja esikouluun ja ala-asteelle

 

 1. Osaan kuunnella kun joku toinen puhuu
 2. Osaan toimia ohjeiden mukaan
 3. Osaan noudattaa sääntöjä
 4. Osaan keskittyä siihen mitä olen tekemässä ja olla välittämättä häiriötekijöistä ympärilläni
 5. Osaan pyytää apua
 6. Osaan odottaa omaa vuoroa kun puhun jonkun kanssa
 7. Osaan odottaa omaa vuoroa yhteisissä puuhissa (jonottaminen, pelivuoro, leikkivälineet jne.)
 8. Osaan tulla toimeen muiden kanssa niin että kaikilla on mukavaa
 9. Osaan pysyä rauhallisena kun minulla on riitaa kaverin kanssa
 10. Osaan ottaa vastuun omasta käytöksestäni

Sosiaalisia taitoja yläaste- ja lukioikäiselle

 

 1. Osaan asettaa itselleni tavoitteita
 2. Osaan tehdä omia valintoja, välittämättä ryhmäpaineesta
 3. Osaan tunnistaa, sekä välttää tai muuttaa toimintamalleja ja ihmissuhteita joista on minulle haittaa
 4. Osaan luottaa itseeni, minulla on itsevarmuutta
 5. Osaan ottaa toiset ihmiset huomioon tekemisissäni ja sanomisissani
 6. Osaan toimia riitatilanteissa rauhallisesti ja ratkaisukeskeisesti
 7. Osaan käsitellä negatiivisia tunteitani
 8. Osaan pyytää apua
 9. Osaan ottaa vastuun omista valinnoistani

Mari Mattsson

Viitottu Rakkaus materiaalien tekijä ja sivuston ylläpitäjä

Tilaa uutiskirje tästä:


 

OTA YHTEYTTÄ

 

 

2016-2018 © VIITOTTURAKKAUS®