Tunnetaidot

Tunnetaidot

 

Miltä minusta tuntuu? Miltä muista tuntuu? Mitä tunteita on olemassa ja milloin niitä tunnetaan? Miltä tunne tuntuu?

 

Tunnetaitoja voi ja kannattaa harjoitella! Lasta voi auttaa säätelemään ja ymmärtämään tunteitaan jo varhaisessa iässä. Nämä materiaalit antavat aikuisille työkaluja, joiden avulla lapsia voidaan auttaa kehittämään toimivia strategioita tunteidensa ymmärtämiseen ja hallintaan. Aikuinen voi auttaa lasta hallitsemaan tunteitaan myös omalla esimerkillään, kuten pysymällä itse rauhallisena ja optimistisena haastavissa tilanteissa, tämä lisää myös lapsen turvallisuudentunnetta.

Tunnetaitoja käsittelevät oppimistarinat

Oppimistarinat ovat sadunomaisia, helppolukuisia kuvatarinoita joissa käsitellään opittavia aiheita tai omaksuttavia taitoja helposti ymmärrettävällä tavalla. Kauniit kuvat tukevat lyhyitä ja ytimekkäitä lauseita ja vahvistavat tarinan sisältämän opetuksen omaksumista ja muistamista.

Miltä ihminen näyttää kun tuntuu joltakin? Miltä eläin näyttää? Ihmisillä ja eläimillä on paljon samoja tunteita.

Kaikki lapset tuntevat ihan samoja tunteita kuin minä! Miltä tunteet näyttävät heidän kasvoillaan, entä minun?

Ihmisen elämään kuuluu joukko isoja tunteita. Tässä tarinassa pohditaan vihantunnetta; Mikä sen aiheuttaa ja miksi?

Tarinassa harjoitellaan eläinten kunnioittamista ja myötätuntotaitoja peilaamalla omia tunteita koirien tunteisiin.

Tunnetaitoja kehittävät pelit ja tehtävät

Tunnetaidot tarkoittavat taitoa tunnistaa, näyttää, ymmärtää ja hallita laajaa kirjoa erilaisia tunteita. Lapselle erityisen voimakkaita tunnereaktioita aiheuttavat etenkin innostuminen, turhautuminen, pelko ja suru. Aikuisen avulla lapset voivat oppia taitoja, joilla säädellä ja mukauttaa tunneraktioitaan eri tilanteisiin sopivaksi. Tunteiden ymmärtämisen taito on tärkeä taito lapsen koko sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen kannalta.

Kysymyskorttien avulla vastataan kuvia esittäviin väittämiin eri tunteista. Samalla opitaan vuorovaikutustaitoja.

Tämän lautapelin avulla lapsen kanssa voidaan keskustella hänen tunteistaan.

Tehtävä keskittyy tunneilmaisuun omilla kasvoilla. Miltä minä näytän kun tunnen jonkin tunteen?

Kuvissa lasten kasvot kuvastavat eri tunnetiloja. Tunnistatko tunteet?

Tämän lautapelin avulla lapsen kanssa voidaan keskustella hänen tunteistaan.

Harjoitellaan kasvojen tunneilmaisua ja tunteiden tunnistamista matkimalla lego-ukkojen ilmeitä.

Lajitellaan kuvia sen mukaan ovatko ihmiset niissä iloisia, surullisia vai vihaisia?

64-sivuinen jättipaketti sisältää paljon eri tyyppisiä harjoituksia empatiataitojen kehittämiseen ja vahvistamiseen..

Mitä viha on ja miten se vaikuttaa itseen ja muihin? Harjoitellaan myös rauhoittumistapoja.

Tarkastellaan kuvissa olevia ihmisiä. Miten he tulevat toimeen keskenään? Mitä he tuntevat? .

Näiden kysymys ja vastauskorttien avulla voidaan selvittää mitä lapselle kuuluu juuri nyt, tässä hetkessä.

Tunteiden säätely ja itsehillintä

Omien tunteiden ymmärtäminen ja kyky hallita tunteiden aiheuttamia kehollisia reaktioita itsessään, vahvistaa myös lapsen itsetunnon kehittymistä ja kykyä ajatella asioista positiivisemmin. Aikuisen tehtävä on auttaa lasta sietämään vastoinkäymisten aiheuttamaa stressiä ja turhautumista, mikä taas antaa lapselle kestävyyttä myös elämän tulevia alamäkiä varten. Kun lapsella on keinoja oman stressinsä kohtaamiseen, osaa hän nauttia herkemmin myös iloisista asioista elämässään.

Rauhoittumisrutiinin avulla vaikeita tunteita on helpompi sietää ja päästä niistä irti.

Erilaisia tapoja rentoutua ja helpottaa negatiivista tunnelatausta.

Lapsi voi valita vaihtoehdoista itselleen sopivimman tavan rauhoittua negatiivisten tunteiden vallatessa.

Syy-seuraus -taulujen tarkoitus on ohjata lapsen tai nuoren käytöstä positiiviseen suuntaan, jotta negatiiviset käytösmallit

jäisivät.

Kun harmittaa, suututtaa tai itkettää, niin lapsi voi valita tästä taulusta itselleen rauhoittavaa tekemistä.

Mari Mattsson

Viitottu Rakkaus materiaalien tekijä ja sivuston ylläpitäjä

Tilaa uutiskirje tästä:


 

OTA YHTEYTTÄ

 

 

2016-2018 © VIITOTTURAKKAUS®