Tunne- ja vuorovaikutustaidot

Tunteet tekevät meistä ihmisiä ja kaikki tunteet ovat sallittuja.

Emme voi vaikuttaa siihen mitä tunnemme, mutta se kuinka me tunteisiin reagoimme on harjoiteltavissa. Ja juurikin tämän taidon harjoitteluun keskitymme tunnetaitojen materiaaleissa.

Sosiaalisia taitoja sekä tunne-elämän taitoja tarvitaan päivittäin kun olemme vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Näitä taitoja kutsutaan yhdessä sosioemotionaalisiksi taidoiksi. Joskus näiden taitojen kehittymiseen ja kypsymiseen tarvitaan aikuisen kannustusta ja apua.

Jokainen päivä ja sen mukanaan tuomat tapahtumat vaikuttavat siihen mitä tunnemme ja kuinka me käyttäydymme. Jokaiseen päivään kuuluu sekä positiivisia että negatiivisia tunteita, joista osa käy meissä huomaamattamme vain pienen hetken, ja joista osan tunnemme voimakkaasti kehossamme. Sekä positiiviset, että negatiiviset tunteet ovat kuitenkin ihmisenä olemiselle aivan yhtä arvokkaita ja tärkeitä.

Kaikkein tärkeintä on, että lapsi oppii luomaan merkityksellisiä ihmissuhteita nyt ja tulevaisuudessa. Tähän liittyvät kyky myötätuntoon, kyky asianmukaiseen vuorovaikutukseen sekä kyky sopeutua myös itselle epämukaviin tilanteisiin.

Materiaalien osastot: