Tunnetaidot

Tunnetaidot tarkoittavat taitoa tunnistaa, näyttää, ymmärtää ja hallita laajaa kirjoa erilaisia tunteita. Omien tunteiden ymmärtäminen ja kyky säädellä tunteiden aiheuttamia reaktioita itsessään, vahvistaa myös lapsen itsetunnon kehittymistä ja kykyä ajatella asioista positiivisemmin. Aikuisen avulla lapset voivat oppia taitoja, joilla säädellä ja mukauttaa tunneraktioitaan eri tilanteisiin sopivaksi. Nämä materiaalit antavat aikuisille työkaluja, joiden avulla lapsia voidaan Lue lisää

Puhutun puheen tueksi

Kommunikaatio on avain kaikkiin ihmisten välisiin suhteisiin. Puhutun puheen puuttuminen voi vaikuttaa suuresti lapsen tapaan olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Puhumattomuus liitetään useasti autismiin, mutta se liittyy monien erityislasten -ja nuorten elämään. Vaihtoehtoisten kommunikointitapojen löytäminen ja käyttäminen sekä leikkiminen puhumattoman lapsen kanssa stimuloi ajattelun ja kielen kehitystä, oppimista ja muistia. Kuvat ja esineet kommunikaation tukena Lue lisää