Arkielämän taitoja

Mitä elämäntaitoja lapset tarvitsevat?

Taito keskittyä siihen mitä on tekemässä, on erityisen tärkeää nykyisessä median ja 

Itsehillintä on taitoa hallita omia tunteitaan. Omien tunteiden aiheuttamien kehollisten reaktioiden säätäminen tilanteeseen nähden sopivaksi on monelle lapselle haasteellista. Näillä lapsilla voi esiintyä raivonpuuskia, kiroilua, lyömistä, potkimista, puremista jne.

Tätä taitoa voi harjoitella mm. tunnetaitojen vahvistamisella.

Stressitilanteessa lasta voi rauhoittaa ja tunnereaktiota lieventää jos aikuinen sanoittaa ja hyväksyy hänen tunteensa ilman negatiivista palautetta. Alla pari esimerkkiä.

 1. Lapsi hermostuu ja alkaa käyttäytyä tilanteeseen sopimattomalla tavalla. Sanoita hänen tunteensa esimerkiksi:“Sinua harmittaa koska et voi olla jonossa nyt ensimmäinen”  tai “Ymmärrän että sinua harmittaa kun et voi olla tällä kertaa jonossa ensimmäinen, mutta joskus tulee myös sinun vuorosi. Muutkin haluavat olla joskus ensimmäisiä jonossa”.

   

 2. Lapsi alkaa kiukutella tilanteessa jossa hän haluaa karkkia mutta ei voi saada sitä. Lapsi sanoo käskevänä ja kiukkuisena “Haluan karkkia”, jolloin aikuinen toistaa hänen sanomansa asian rauhallisesti ja lempeällä äänellä, “Sinä haluat karkkia”. Kun lapsi jatkaa asian toistamista, myös aikuinen toistaa lapsen sanoman asian useamman kerran. Lapsi huomaa tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi ja rauhoittuu ja mahdollisesti lopettaa jankuttamisen muutaman toistokerran jälkeen.

Haluatko lisää vinkkejä? klikkaa tästä

Näkökulmanottokyky on myös yksi luonteenvahvuuksista. Se on taitoa ymmärtää miltä jokin asia näyttää tai tuntuu jonkun toisen näkökulmasta. Näkökulmanottokyky on toisen ihmisen kenkiin hyppäämistä.

 • Miksi toinen ihminen näkee saman tilanteen eri tavalla kuin minä
 • Mikä on toisen ihmisen motivaatio siinä mitä hän sanoo tai tekee?
 • Miksi toinen ihminen tuntee tässä tilanteessa siten kuin tuntee?
 • Miten minä toimisin tilanteessa jossa joku toinen ihminen on?
 • Voisinko auttaa tai kannustaa toista ihmistä tilanteessa jossa hän on?
 • Olenko kokenut saman kuin toinen ihminen? Onko reaktioissamme jotain samaa tai jotain erilaista?

Lapsi tarvitsee runsaasti positiivisia, hyväksyviä ja kannustavia ihmiskontakteja, jotta hänen sosiaaliset ja emotionaaliset taitonsa kehittyvät ja vahvistuvat. Kiitoksia ja kehuja ei voi olla liikaa.

Lapselle on tärkeää oppia kuuntelemaan toisia sekä esittämään oma asiansa selkeästi. Toisen ihmisen sanattomien viestien (ilmeet, eleet) ymmärtäminen sekä tilannetaju (eli missä ollaan ja mitä voi sanoa ääneen) helpottavat lapsen kommunikaation onnistumista muiden kanssa.

Taitoa ymmärtää kuinka eri asiat, tilanteet ja ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa. Päättelykyky järjestää maailman ympärillämme ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi, jolloin siinä toimiminen helpottuu. Päättelykyky on asioiden lokerointia, lajittelua ja luokittelua sekä ymmärrystä siitä mitä tapahtuu jonkin toiminnon seurauksena. Päättelykykyä tarvitaan esimerkiksi silloin kun valitsemme vaatteet sen mukaan millainen sää ulkona on.

Mistä on onnelliset lapset tehty?

Positiivisessa ja kannustavassa kasvuympäristössä luottamus itseemme ja omiin kykyihimme kasvaa ja opimme suhtautumaan itseemme ja elämäämme ilolla, mielenkiinnolla ja luottavaisin mielin: Minä pärjään, olen hyvä tällaisena kuin olen! Minulla on taitoja ja vahvuuksia. Minä kasvan aikuiseksi tietäen, että minulla on mahdollisuus vaikuttaa oman elämäni, onnellisuuteni ja minuuteni rakentamiseen koko elämäni ajan.

Hyväksyvä, lempeä ja innostava aikuinen iloitsee lapsen kanssa silloin kun hän onnistuu ja kannustaa yrittämään uudelleen silloin kun hän epäonnistuu. 

 • Kun lapsi epäonnistuu. Kehu lasta siitä, että hän yrittää vaikka lopputulos epäonnistuisikin tai siihen ei päästä. Voit tarkastella tilannetta lapsen kanssa ratkaisukeskeisesti yhdessä kysymällä oivalluttavia kysymyksiä, kuten: Mikä auttaisi sinua onnistumaan seuraavalla kerralla? Missä asia sujui mielestäsi nyt paremmin kuin viime kerralla kun yritit? Miten minä voisin auttaa sinua? 
 • Kun lapsi onnistuu. Kehu lasta siitä, mitä hän on tehnyt päästäkseen onnistuneeseen lopputokseen, Sen sijaan että kehut häntä lopputuloksesta (esim. hyvä numero kokeessa tai todistuksessa). 

Luonteenvahvuudet ovat piilossa ihmisen sisällä. Ne tulevat esille ihmisen teoissa ja tunteissa, ne ovat osa sitä millainen ihminen on. Kun lapsi pääsee hyödyntämään luonteenvahvuuksiaan oppimisessa ja muilla elämän osa-alueilla, hän

 

Välilehden sisältö

Luonteenvahvuudet

 1. Ystävällisyys
 2. Myötätunto
 3. Rakkaus
 4. Sosiaalinen älykkyys
 5. Reiluus
 6. Johtajuus
 7. Ryhmätyötaidot
 8. Anteeksiantavuus
 9. Vaatimattomuus
 10. Harkitsevaisuus
 11. Itsesäätely
 12. Kauneuden arvostus
 13. Kiitollisuus
 14. Toivekkuus
 15. Huumorintaju
 16. Henkisyys
 17. Sisukkuus
 18. Luovuus
 19. Uteliaisuus
 20. Oppimisen ilo
 21. Arviointikyky
 22. Näkökulmanottokyky
 23. Rehellisyys
 24. Rohkeus
 25. Sinnikkyys
 26. Innokkuus
Klikkaa muokkauspainiketta muuttaaksesi tekstiä. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Luonteenvahvuudet lapsen oppimisen ja kasvun tukena


 •  
 
 • Kannusta lasta niissä asioissa mistä hän nauttii.

 • Kuuntele lasta. Ole kiinnostunut hänen tekemisistään, unelmistaan ja ajatuksistaan. Lapsi kokee että hänen ajatuksillaan on merkitystä ja häntä arvostetaan omana itsenään.
 • Kehu häntä niissä asioissa missä hän onnistuu. Kehuminen kannustaa ja motivoi.

 • Kiitä lasta hyvin tehdystä työstä tai avusta. Kiitos saa lapsen olon tuntumaan tärkeältä, arvokkaalta ja hyvältä. Aito kiitos kehittää lapsen itsetuntoa.