Tekijänoikeudet

Kaikkien sivustolla olevien materiaalien, tekstien ja kuvien käyttö- ja muokkausoikeudet kuuluvat tekijänoikeuden alaisesti Viitotulle Rakkaudelle ja sivuston materiaalien tekijälle Mari Mattssonille. Sivustolla ja materiaaleissa käytettyjen ulkopuolisten tahojen kuvien tekijänoikeudet kuuluvat niiden omistajille (kuvapalvelu, valokuvaaja tms.), joka on mainittu materiaalien yhteydessä. Kuvia ei saa käyttää ilman niiden tekijän tai omistajan erillistä lupaa. Käännettyjen materiaalien käännösoikeudet kuuluvat kääntäjille, joka on mainittu käännetyn materiaalin yhteydessä. Käännettyjä tekstejä ei saa kopioida materiaaleista ja käyttää muissa yhteyksissä Viitotun Rakkauden materiaalien ulkopuolella. Kaiken sivustolla olevan materiaalin, tekstien ja kuvien kopioiminen on ehdottomasti tekijänoikeuden alaisesti kielletty.

Kuvien ja materiaalien käyttöoikeudet

Saako kuvia ja materiaaleja muokata tai kopioida?

Älä muokkaa kuvia tai valmiita materiaaleja tai kopioi materiaaleissa olevia kuvia. Älä kopioi sivuston materiaaleja tai käytä niitä omien materiaalien pohjana.

Missä kuvia ja materiaaleja saa käyttää?

Sivustolla olevia kuvia ja materiaaleja saa käyttää rajattomasti kaikkien niiden ihmisten kanssa jotka hyötyvät kuvitetusta materiaalista kasvun ja oppimisen tukena. Materiaalien käyttäjiä ovat esimerkiksi: kodit, päiväkodit, esikoulut, koulut, erityisoppilaitokset, terapeutit, ohjaajat, sosiaalityöntekijät jne.

Viitotun Rakkauden materiaaleja saa käyttää kuvana opetuksen tukena ammatti- ja korkeakouluissa sekä muissa aikuiskoulutuksissa. Tarkoittaen, että kuvia materiaaleista saa liittää esimerkiksi osaksi dialuentoa, opetusmateriaalia jne.  Tarkennus: Et voi jakaa koulutuksissa aiksuiopiskelijoille valmista materiaalia tulostettuna, etkä osana esimerkiksi pdf-tiedostoa tai muuta digitaalista opasta, koulutusmateriaalia tms. Et voi jakaa valmista materiaalia koulutusyhmpäristöissä (Moodle yms). pdf-muodossa tai muissa digitaalisissa muodoissa. Et voi jakaa valmista materiaalia somekanavilla tai sähköpostin liitetiedostona. Sivustolle johtavien linkkien jakaminen on sallittu. Mainitse Viitottu Rakkaus (viitotturakkaus.fi) aina niissä yhteyksissä kuin sen materiaaleja esitellään kuvana esimerkiksi osana dialuentoa tai kuvana koulutusmateriaalissa. Ohjaa opiskelevia aikuisia vierailemaan sivustolla.

Kuinka paljon kuvia ja materiaaleja sivustolta saa tulostaa?

Kuvien tai materiaalien tulostamiselle ja käyttämiselle ei ole enimmäisrajaa. 

Voiko valmiiksi tulostettuja materiaaleja antaa muille?

Valmiita, tulostettuja materiaaleja saa jakaa ja käyttää esim. saman yksikön sisällä useissa ryhmissä. Esimerkkinä päiväkotiryhmät, koulun käytävät (julisteena seinällä).

Älä jaa valmiiksi tulostamiasi materiaaleja oman työyksikkösi ulkopuolelle; lukuunottamatta kodit ja asiakasperheet. Kerro sen sijaan sivustostani eteenpäin tai lähetä linkki sivustolleni tai suoraan tiettyyn materiaaliin, näin tietous sivustosta myös leviää, mikä on toivottavaa.

Älä jaa tulostettuja Viitotun Rakkauden materiaaleja osana minkäänlaista koulutusta, tapahtumaa tai esitelmää. Tämä kielto koskee myös pdf-muodossa tai muissa digitaalisissa formaateissa jaettavaa materiaalia (et voi jakaa materiaaleja esimerkiksi osana tietolehtistä, opasta tms). Voit viitata sivustooni osana esitelmää, myös kuvan kera, kertoen mistä tällaista materiaalia on saatavilla. Voit jakaa tietoa sivustosta linkkeinä suoraan sivustolle tai suoraan materiaaleihin. Esimerkiksi sivustolleni johtavien qr-koodien liittäminen materiaaleihin on sallittua. 

Valmiiksi tulostettua materiaalia saa antaa kotiin viemisiksi vain esimerkiksi asiakkaalle tai asiakasperheelle, kunhan niissä on näkyvillä tekijänoikeusmerkintä ©VIITOTTU RAKKAUS.

Materiaalien jakaminen somessa

Älä jaa sivustolta lataamaasi materiaalia sähköpostin liitetiedostona (lukuunottamatta asiakas/asiakasperhe). Jaa tietoa materiaaleista ja sivustostani Some-jakopainikkeiden kautta tai linkkinä, joka johtaa sivustolle viitotturakkaus.fi tai sen materiaaleihin. 

Sivustoltani löytyvät Somen jakopainikkeet myös jokaisen materiaalin kohdalta erikseen. Voit jakaa jonkin tietyn materiaalin esim. Facebookiin, Pinterestiin, Messengerin, tekstiviestin, sähköpostin tai Whatsapin kautta.

Materiaalien jakaminen blogeissa ja muilla sivustoilla

Sivustolta ladattuja materiaaleja ei ole luvallista jakaa muilla nettisivustoilla tai blogeissa. Sen sijaan Viitotun Rakkauden sivustolle johtavien linkkien jakaminen toisilla sivustoilla ja blogeissa on sallittua, kunhan nämä sivustot ja blogit ovat asiallisia ja niin sanotusti ”hyvän maun mukaisia”.

Jos jokin jäi tekijänoikeuksissa mietityttämään, ota rohkeasti yhteyttä!

Jos toivot laajennettua oikeutta käyttää jotakin materiaalia, esimerkiksi osana opasta, nettisivustoa, koulutusta, tmv. Ota yhteyttä!