Tekijänoikeudet

Kaikkien sivustolla olevien materiaalien, tekstien ja kuvien käyttö- ja muokkausoikeudet kuuluvat tekijänoikeuden alaisesti Viitotulle Rakkaudelle ja sivuston materiaalien tekijälle Mari Mattssonille. Sivustolla ja materiaaleissa käytettyjen ulkopuolisten tahojen kuvien tekijänoikeudet kuuluvat niiden omistajille (kuvapalvelu, valokuvaaja tms.), joka on mainittu materiaalien yhteydessä. Käännettyjen materiaalien käännösoikeudet kuuluvat kääntäjälle, joka on mainittu käännetyn materiaalin yhteydessä. Käännettyjä tekstejä ei saa kopioida materiaaleista ja käyttää muissa yhteyksissä Viitotun Rakkauden materiaalien ulkopuolella.

Kuvien ja materiaalien käyttöoikeudet

Saako kuvia ja materiaaleja muokata?

Älä muokkaa kuvia tai valmiita materiaaleja tai kopioi materiaaleissa olevia kuvia, sen sijaan voit ideoida omia versioitasi tekemistäni materiaaleista ja luoda näin uusia, omia materiaaleja. Ideat itsessään ovat ehdottomasti kierrätettäviä.

Missä kuvia ja materiaaleja saa käyttää?

Sivustolla olevia kuvia ja materiaaleja saa käyttää rajattomasti kaikkien niiden ihmisten kanssa jotka hyötyvät kuvitetusta materiaalista kasvun ja oppimisen tukena. Esimerkiksi: kodit, päiväkodit, esikoulut, koulut, erityisoppilaitokset, terapeutit, ohjaajat, sosiaalityöntekijät jne.

Kuvia ja materiaaleja saa käyttää opetuksen tukena ammatti- ja korkeakouluissa sekä muissa aikuiskoulutuksissa. Materiaaleja ja kuvia saa yhdistää esimerkiksi osaksi dialuentoa, opetusmateriaalia jne. kunhan Viitottu Rakkaus on mainittu tässä yhteydessä.

Kuinka paljon kuvia ja materiaaleja sivustolta saa tulostaa?

Kuvien tai materiaalien tulostamiselle ja käyttämiselle ei ole enimmäisrajaa. 

Voiko valmiiksi tulostettuja materiaaleja antaa muille?

Valmiita, tulostettuja materiaaleja saa jakaa ja käyttää esim. saman yksikön sisällä useissa ryhmissä.

Älä mielellään jaa valmiiksi tulostamiasi materiaaleja oman työyksikkösi ulkopuolelle; lukuunottamatta kodit ja asiakasperheet. Kerro mieluummin sivustostani eteenpäin tai lähetä linkki sivustolleni tai suoraan tiettyyn materiaaliin, näin tietous sivustosta myös leviää, mikä on toivottavaa.

Älä jaa valmiiksi tulostettuja Viitotun Rakkauden materiaaleja osana aikuisten koulutusta tai esitelmää (huom. voit käyttää niitä kuitenkin osana esim diasarjaa, koulutusmateriaalia yms.). Mainitse mieluummin sivustoni osana koulutusta/esitelmää, ja ohjaa ihmisiä tutustumaan materiaaleihin itse sivustolleni.

Valmiiksi tulostettua materiaalia saa antaa kotiin viemisiksi esimerkiksi asiakkaalle tai asiakasperheelle, kunhan niissä on näkyvillä tekijänoikeusmerkintä ©VIITOTTU RAKKAUS .

Materiaalien jakaminen somessa

Älä jaa sivustolta lataamaasi materiaalia sähköpostin liitetiedostona (lukuunottamatta asiakas/asiakasperhe). Jaa tietoa materiaaleista ja sivustostani Some-jakopainikkeiden kautta tai linkkinä joka johtaa sivustolle viitotturakkaus.fi tai sen materiaaleihin. 

Sivustoltani löytyvät Somen jakopainikkeet jokaisen materiaalin kohdalta erikseen. Voit jakaa jonkin tietyn materiaalin esim. Facebookiin, Pinterestiin, Facebook-messengerin, tekstiviestin tai whatsapin kautta.

Materiaalien jakaminen blogeissa ja muilla sivustoilla

Sivustolta ladattuja materiaaleja ei ole luvallista jakaa muilla nettisivustoilla tai blogissa. Sen sijaan Viitotun Rakkauden sivustolle johtavien linkkien jakaminen toisilla sivustoilla ja blogeissa on sallittua, kunhan nämä sivustot ja blogit ovat asiallisia ja niin sanotusti ”hyvän maun mukaisia”.

Sivustoltani löytyy myös Somen jakopainikkeet jokaisen materiaalin kohdalta erikseen.

Jos jokin jäi mietityttämään, ota rohkeasti yhteyttä!