Maksullisten digituotteiden käyttöehdot

Kun ostat digitaalisia tuotteita verkkokaupastamme, muistutamme, että tuotteita ei saa jakaa, edelleenmyydä tai käyttää kaupallisiin tarkoituksiin, ellei toisin mainita. Ostamalla digitaalisia tuotteita Viitotun Rakkauden kaupasta, sitoudut noudattamaan tällä sivulla mainittuja käyttöehtoja.

Käyttöehdot yleisesti

 • Digitaaliset tuotteet myydään aina sellaisena, kuin ne myyntihetkellä ovat.
 • Viitottua Rakkautta ei tarvitse mainita ostettujen materiaalien käytön yhteydessä, mutta näin saa tehdä, ja arvostan sitä suuresti.
 • Sitoudut käyttämään verkkosivustoltamme ladattuja tuotteita tavalla, joka ei loukkaa kenenkään oikeuksia, kunniaa tai yksityisyyttä. Sitoudut käyttämään tuotteita hyvien toimintatapojen mukaisesti.
 • Kaikki sivustollamme julkaistu ja saatavilla oleva sisältö on tekijänoikeudellisesti Viitotun Rakkauden omaisuutta, ellei toisin mainita.
 • Ostamalla digitaalisen tuotteen, saat siihen niin sanotusti käyttöoikeuden, mutta tuotteen omistajuus pysyy Viitotulla Rakkaudella.
 • Muokattavia tuotteita tai niiden osia ei voi rekisteröidä tai tekijänoikeusmerkitä, myöskään muokkaamisen jälkeen. Oman yrityksen logon ja brändäyksen käyttäminen muokattavien tuotteiden yhteydessä on sallittu.
 • Tuotteet on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön omassa arjessasi tai työssäsi: Tuotteita saa käyttää asiakastyössä ja oppilaiden kanssa, sekä antaa kotikäyttöön siitä hyötyvälle oppilaalle tai asiakkaalle.
 • Tuotteita tai niiden osia ei saa jakaa fyysisinä tai digitaalisina kopioina, eikä käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Tämä koskee myös itse muokkaamiasi tuotteita.
  • fyysinen kopio = tulostettu tuote.
  • digitaalinen kopio = sähköpostin liitetiedosto, viestisovelluksen (esim. whatsapp) liite, some- tai blogijulkaisu, linkin jakaminen jne.
  • kaupallinen käyttö = jälleenmyynti tai muu kaupallinen käyttötarkoitus.
 • Jos sinulla on kysyttävää käyttöehdoista, laita viestiä: yhteys@viitotturakkaus.fi

Maksullisten digitaalisten tuotteiden käyttöoikeudet käyttäjien mukaan

Yksityishenkilöt, kodit

Ostetut tuotteet on tarkoitettu käyttöön omassa arjessasi, eli itsellesi, perheellesi tai lahjaksi.

Tuotteita saa käyttää sekä printattuna, että digitaalisesti tietokoneella/Ipadilla jne.

Älä jaa tuotteita eteenpäin somessa, sähköpostitse, tulostettuna tai muilla tavoilla. Myynti eteenpäin on myös kielletty. Huomioithan, että ostamasi tuotteen latauslinkin jakaminen on kaikissa tilanteissa käyttöehtojen mukaisesti kielletty. Latauslinkki, sekä mahdolliset tuotteen muokkausoikeudet on tarkoitettu henkilökohtaisesti vain sinun käyttöösi.

Opettajat

Kun ostat tuotteita opettajana, on ostamasi tuotteet tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöösi, opettamiesi oppilaiden kanssa. Tuotteita saa antaa myös oppilaille kotiin, mikäli tuote on sellainen luonteeltaan, että oppilas hyötyy sen käytöstä kotona.

Älä jaa materiaalia kollegoille, vaan ohjaa heitä ostoksille verkkokauppaan. Tästä poikkeuksena tilanteet, joissa samassa luokassa työskentelee useampi opettaja sekä ohjaajia, on kaikilla luokan työntekijöillä (myös opiskelijoilla ja sijaisilla), oikeus käyttää tuotteita oppilaiden kanssa. 

Tuotteita saa käyttää sekä printattuna, että digitaalisesti tietokoneella/Ipadilla jne.

Älä jaa tuotteita eteenpäin somessa, sähköpostitse, tulostettuna tai muilla tavoilla. Myynti eteenpäin on myös kielletty. Huomioithan, että ostamasi tuotteen latauslinkin jakaminen on kaikissa tilanteissa käyttöehtojen mukaisesti kielletty. Latauslinkki, sekä mahdolliset tuotteen muokkausoikeudet on tarkoitettu henkilökohtaisesti vain sinun käyttöösi.

Päiväkoti- ja esiopetusryhmät

Kun ostat tuotteen yksittäisenä työntekijänä, on tuote silloin käytettävissä omassa opetusryhmässäsi. Tuotetta saavat käyttää myös muut samassa päiväkoti- tai esiopetusryhmässä työskentelevät henkilöt. Älä jaa materiaalia oman ryhmäsi ulkopuolelle, vaan ohjaa kollegasi ostoksille verkkokauppaan.

Tuotteita saa käyttää sekä printattuna, että digitaalisesti tietokoneella/Ipadilla jne.

Älä jaa tuotteita eteenpäin somessa, sähköpostitse, tulostettuna tai muilla tavoilla. Myynti eteenpäin on myös kielletty. Huomioithan, että ostamasi tuotteen latauslinkin jakaminen on kaikissa tilanteissa käyttöehtojen mukaisesti kielletty. Latauslinkki, sekä mahdolliset tuotteen muokkausoikeudet on tarkoitettu henkilökohtaisesti vain sinun käyttöösi.

Kuraattorit, psykologit, terapeutit sekä muut mielenterveyden ammattilaiset ja sosiaalialan työntekijät

Voit käyttää tuotteita omassa työssäsi asiakkaiden kanssa, sekä antaa tulostettua tai digitaalisessa muodossa olevaa, valmista materiaalia, asiakkaillesi kotikäyttöön.

Älä jaa materiaalia kollegoillesi, vaan ohjaa heidät ostoksille verkkokauppaan.

Tuotteita saa käyttää kaikissa tilanteissa sekä printattuna, että digitaalisesti tietokoneella/Ipadilla jne.

Älä jaa tuotteita eteenpäin somessa, sähköpostitse, tulostettuna tai muilla tavoilla. Myynti eteenpäin on myös kielletty. Huomioithan, että ostamasi tuotteen latauslinkin jakaminen on kaikissa tilanteissa käyttöehtojen mukaisesti kielletty. Latauslinkki, sekä mahdolliset tuotteen muokkausoikeudet on tarkoitettu henkilökohtaisesti vain sinun käyttöösi.

Muokattavia Canva-malleja koskevat erityisehdot

 
Sinä voit…
 • Käyttää muokattavaa materiaalia tekemättä siihen muutoksia.
 • Käyttää muokattavaa materiaalia, tehtyäsi siihen muutoksia.
 • Tehdä materiaaliin vapaasti muutoksia, kuten vaihtaa; kuvia ja muita elementtejä sekä vaihtaa fontteja, värejä, taustoja ja tyylejä. Voit myös kääntää tuotteen eri kielelle sekä muutoin muokata tekstejä haluamallasi tavalla.
 • Muuttaa tuotteen ulkonäköä aivan toisenlaiseksi, vaikkapa juuri yrityksesi brändiä vastaavaksi.
 • Lisätä yrityksesi logon osaksi muokattavaa tuotetta.
 • Käyttää kuvia tuotteesta osana yrityksesi markkinointia ja mainontaa. Esim. mainosvideot, kuvat, somemainonta jne. 
 • Antaa valmista tai muokkaamaasi materiaalia kotikäyttöön siitä hyötyvälle oppilaalle tai asiakkaalle, osana oppilas- tai asiakastyötäsi.
Sinä et voi…
 • Tekijänoikeusmerkitä tai rekisteröidä tätä tuotetta tai sen osia itsellesi tai yrityksellesi. Koskee myös muokkaamaasi tuotetta.
 • Jakaa tai myydä valmista tuotetta printattuna tai digitaalisesti osana yrityksesi markkinointia ja mainontaa.
 • Jakaa tai myydä tuotteen latauslinkkiä, tai muokkauslinkkiä Canvaan.
 • Luoda ostaamaasi tai muokkaamaasi materiaaliin omaa Canvan muokkauslinkkiä.
 • Jakaa tai myydä valmista tai muokkaamaasi tuotetta printatussa tai digitaalisessa muodossa.
Digitaalisten tarrojen erityisehdot: jakaminen ja kaupallinen käyttö

Digitaalisilla tarroilla on vapaa käyttöoikeus missä tahansa tarvitset niitä, kuten esimerkiksi:

 • ilmaiseksi jaettavissa, ja myytävissä printti- ja digimateriaaleissa, kuten:  oppimateriaaleissa, erilaisissa julkaisuissa, julisteissa, tiedotteissa, jne. Huom. tarrojen pitää olla osa tuotteen tai materiaalin kuvitusta, ei yksittäisenä omana elementtinä , siten että tarroja on mahdollista kopioida ja käyttää eri yhteyksissä. 
 • Kaikissa henkilökohtaisesti, sekä työssäsi käyttämissäsi sovelluksissa ja ohjelmistoissa, sekä niillä tuotetuissa materiaaleissa, esityksissä, yms.
 • Kaikissa henkilökohtaisesti, sekä työssäsi käyttämissäsi paperituotteissa, kuten muistioissa, lehtiöissä, päiväkirjoissa, kalentereissa ym.

Käyttörajoitukset:

 • Tarroja ei saa jakaa ilmaiseksi, eikä myydä yksittäisinä kuvina, tai koostettuna kuvapakettina. Tämä koskee sekä digitaalisia tiedostomuotoja, että printtejä.
 • Tarroja ei saa jakaa erillisenä osana itse tehtyä materiaalia. Esimerkki 1: Luot tulostettavan oppimateriaalin, jonka yhteyteen lisäät ”tarrasivun” jonka voi tulostaa, ja josta voi leikata tarrat erillisiksi kuviksi. Esimerkki 2: Luot digitaalisen oppimateriaalin, jonka yhteyteen lisäät tarroja siten, että käyttäjä voi irrottaa tai kopioida ne siitä sellaisenaan, ja tallentaa itselleen. 

Tuotteiden vastuunrajoitus ja tekijänoikeudet

Ostettujen digitaalisten tuotteiden hyvitys- ja palautuskäynteet

Katso digitaalisten tuotteiden hyvityksiä ja palautuksia koskevat tiedot Hyvityskäytänteet -sivultamme.

Vastuunrajoitus

Tuotteet myydään aina sellaisena, kuin ne myyntihetkellä ovat. Tämä tarkoittaa sitä, että Viitottu Rakkaus ja sen ylläpitäjä, eivät ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka voivat johtua tavoista käyttää ladattuja tuotteita. Käyttäjä on aina vastuussa siitä, kuinka hän käyttää viitotturakkaus.fi sivustolta ladattua alkuperäistä, tai muokattavissa olevaa materiaalia. Tämä koskee sekä ilmaista, että maksullista materiaalia. Asiakas, käyttäjä, on vastuussa itse muokkaamiensa materiaalien sisällöistä, sekä käyttötavoista ja näiden vaikutuksista käyttökohteeseen (ihmiseen).

Viitottu Rakkaus materiaalien tuottaja ja tarjoaja. Materiaalien luotettavuus, asianmukaisuus sekä alkuperäinen käyttötarkoitus koskee vain sivustolla olevia valmiita tuotteita, ennen asiakkaan niihin tekemiä muokkauksia. Myös tässä tapauksessa tuotteen käyttötavat ja sen vaikutukset, ovat asiakkaan, eli käyttäjän, vastuun alaisia. 

Tekijänoikeudet

Viitottu Rakkaus omistaa aina sivustolla olevat tuotteet ja niiden tekijänoikeudet, ellei toisin mainita. 

Viitottu Rakkaus omistaa myymänsä tuotteet. Ostaja, asiakas, saa ostamansa tuotteen käyttöoikeuden, ei omistusoikeutta.

Viitottua Rakkautta ei tarvitse mainita, eikä tekijänoikeusmerkitä, ostettujen materiaalien käytön yhteydessä.

Muokattavissa olevista tuotteista on jätetty Viitotun Rakkauden tekijänoikeusmerkintä pois, koska tekijänoikeus ei päde enää silloin, kun tuotteen sisältöä muokataan. Tuotetta muokkaava henkilö, yritys tai muu taho, ei voi myöskään vaatia tuotteen tekijänoikeuksia tai omistusta itselleen. Muokattua tuotetta käytetään aina ilman tekijänoikeusmerkintöjä.

Käyttöehtojen muutokset

Viitottu Rakkaus pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää näistä käyttöehdoista, tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä: yhteys@viitotturakkaus.fi