Puhutun puheen tueksi

Kommunikaatio on avain kaikkiin ihmisten välisiin suhteisiin. Puhutun puheen puuttuminen voi vaikuttaa suuresti lapsen tapaan olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Puhumattomuus liitetään useasti autismiin, mutta se liittyy monien erityislasten -ja nuorten elämään. Vaihtoehtoisten kommunikointitapojen löytäminen ja käyttäminen sekä leikkiminen puhumattoman lapsen kanssa stimuloi ajattelun ja kielen kehitystä, oppimista ja muistia. Kuvat ja esineet kommunikaation tukena luovat lapselle tai nuorelle merkityksiä ja motivoivat oppimaan, ymmärtämään ja olemaan vuorovaikutuksessa. 

Puhuttu puhe voi puuttua myös eri kulttuuritaustaisten lasten leikeistä. Vaikka lapset ovatkin mainion kekseliäitä ja kiinnostuneita yhteisen kielen löytämisessä, niin kuvitettu tuki voi olla hyödyksi yhteisissä hetkissä.

Pikalinkit arjen kuvitettuun tukimateriaaliin: