Tunnetaidot

Tunnetaidot tarkoittavat taitoa tunnistaa, näyttää, ymmärtää ja hallita laajaa kirjoa erilaisia tunteita. Omien tunteiden ymmärtäminen ja kyky säädellä tunteiden aiheuttamia reaktioita itsessään, vahvistaa myös lapsen itsetunnon kehittymistä ja kykyä ajatella asioista positiivisemmin.

Aikuisen avulla lapset voivat oppia taitoja, joilla säädellä ja mukauttaa tunneraktioitaan eri tilanteisiin sopivaksi. Nämä materiaalit antavat aikuisille työkaluja, joiden avulla lapsia voidaan auttaa kehittämään toimivia strategioita tunteidensa ymmärtämiseen ja hallintaan.

Tunnetaitojen materiaalit