Sosiaaliset tarinat

Jotkut lapset tarvitsevat tukea erilaisissa arkeen liittyvissä tilanteissa, jotka voivat tuntua monelle meistä itsestäänselvyyksinä. Tällaisia tilanteita voivat olla erilaiset arkirutiinit, odottamattomat tapahtumat jotka rikkovat tutun rutiinin, siirtymätilanteet tai sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvät tilanteet. Sosiaalisen tarinan avulla lapsia voidaan auttaa ymmärtämään ja sietämään normaaliin elämään liittyviä tapahtumia ja muutoksia, sekä toimimaan positiivisessa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa.

Sosiaalisten tarinoiden avulla voidaan helpottaa lasten eri tilanteissa kokemaa stressiä ja ahdistusta sekä tunteidensäätelyn vaikeuksia, jotka voivat myös johtaa haastavaan käyttäytymiseen. Tarinoiden avulla lapsen on myös helpompi muistaa mitä asioita erilaisiin arkisiin tilanteisiin liittyy ja miten näissä tilanteissa tulisi toimia.

Sosiaaliset tarinat ovat lyhyitä ja yksinkertaisia kuvallisia tarinoita, joissa käydään joko tarinan tai sarjakuvan muodossa läpi arkisia tilanteita. sarjakuvat löytyvät täältä