Ihana minä

Positiivisessa ja kannustavassa kasvuympäristössä lapsen itseluottamus kasvaa ja hän oppii suhtautumaan itseensä ja elämäänsä ilolla, mielenkiinnolla ja luottavaisin mielin. Lapsi oppii ajattelemaan: “Minä pärjään, olen hyvä tällaisena kuin olen! Minulla on taitoja ja vahvuuksia.”