kommunikaation tuki

Täältä löytyvät kaikki materiaalit, joiden avulla voidaan tukea lapsen itseilmaisua, arjen käsitteellistämistä sekä suoriutumista tutuissa arkisissa tilanteissa.