itseilmaisu & arki

Täältä löytyvät kaikki materiaalit, joiden avulla voidaan tukea lapsen itseilmaisua, arjen käsitteellistämistä sekä suoriutumista tutuissa arkisissa toiminnoissa.

Kommunikaatiotaulut: Yksi kommunikaatiotaulu käsittää aina tiettyyn tilanteeseen, esimerkiksi uimahallissa tai kirjastossa käymiseen liittyvää sanastoa. Taulun avulla henkilö, joka on puhumaton tai kenellä on puheen tuottamisessa tai ymmärtämisessä haasteita, voi osallistua vuorovaikutusta vaativiin tilanteisiin.

Rutiinit: Kuvitettujen rutiinien avulla lapselle tai nuorelle voidaan havainnollistaa toistuvia arjen toimintoja. Tämä kehittää lapsen/nuoren muistia sekä vähentää tilanteiden aiheuttamaa stressikäyttäytymistä (kiukku, raivo, jumiutuminen jne.) Kuvitetut rutiinit tukevat myös lapsen/nuoren itsenäistä suoriutumista arjessa.

Tukikuvat: Piirrettyjä kuvia ja valokuvia voidaan käyttää apuna arjen sanoittamisessa ja toimintojen havainnollistamisessa.

Materiaalit: