kuvitettu leikki

Kuvitetut materiaalit ja kommunikaatiotaulut toimivat sanattomien leikkien tukena. Kommunikaatiotaulujen sekä kuvitettujen pelien ja leikkien avulla voidaan tukea lasten vuorovaikutusta tutuissa peleissä ja leikeissä. Kuvitettu tuki toimii erityisen hyvin mm. kehitysvammaisten, autististen sekä kielellisiä erityisvaikeuksia omaavien lasten leikkien tukemisessa. Myös esimerkiksi leikki eri kulttuureista tulleiden lasten välillä saa sujuvuutta kuvien avulla.