Kognitiiviset taidot

Kognitiiviset taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle. Tältä osastolta löytyvät tehtävät kehittävät lapsen taitoa tehdä havaintoja ympäristöstään sekä vahvistavat hänen aloitekykyään ja itsenäistä toimijuuttaan. Tehtävät kehittävät myös muistia, keskittymiskykyä, päättelykykyä, ongelmanratkaisutaitoja ja mielleyhtymien muodostamista.