kuvallista tukea arkeen


Kommunikaatiotaulut

Yksi kommunikaatiotaulu käsittää aina tiettyyn tilanteeseen, esimerkiksi uimahallissa tai kirjastossa käymiseen liittyvää sanastoa. Taulun avulla lapsi tai nuori, joka on puhumaton tai kenellä on puheen tuottamisessa tai ymmärtämisessä haasteita, voi osallistua vuorovaikutusta vaativiin tilanteisiin.

Rutiinit

Kuvitettujen rutiinien avulla lapselle voidaan havainnollistaa tiettyjä toistuvia arjen toimintoja. Se kehittää lapsen muistia sekä vähentää tilanteiden aiheuttamaa stressiä (kiukku, jumiutuminen jne.) ja tukee myös lapsen itsenäistä suoriutumista näissä arjen toiminnoissa.

Näytetään kaikki 14 tulosta