Ajattelun ja oppimisen taidot

Ajattelun ja oppimisen taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle. Tältä osastolta löytyvät tehtävät kehittävät lapsen taitoa tehdä havaintoja ympäristöstään sekä vahvistavat hänen aloitekykyään ja itsenäistä toimijuuttaan. Tehtävät kehittävät myös muistia, keskittymiskykyä, päättelykykyä, ongelmanratkaisutaitoja ja mielleyhtymien muodostamista.

Näytetään tulokset 1–15 / 25