Ajattelutaidot

Täältä löytyvät tehtävät vahvistavat ja kehittävät kaikkia ajattelun taitoja monipuolisesti, kuten muistia, keskittymiskykyä, loogista päättelykykyä, hahmotuskykyä, mielleyhtymien muodostamista, eroavuuksien ja samankaltaisuuksien huomaamista sekä ongelmanratkaisutaitoa.

Showing 1–12 of 24 results