Mielikuvitus- ja roolileikit

Mielikuvitus- ja roolileikit ovat tärkeä osa lapsen kehitystä, ne kehittävät mm. lapsen itsetuntoa, luovuutta, tunnetaitoja, sosiaalisia taitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja. Myös kielelliset taidot ja vuorovaikutus muiden kanssa kehittyvät leikkiessä. Mahdollisuus vapaaseen leikkiin ja mielikuvituksen käyttöön edistää kokonaisvaltaisesti lapsen tervettä kasvua.

Valitun kaltaisia tuotteita ei löytynyt.