Toiminnallinen oppiminen

Opettavaista, hauskaa ja aktivoivaa tekemistä! Tutustutaan itseemme, toisiimme, ympäristöömme ja luontoon. Harjoitellaan sääntöjen noudattamista, ryhmässä työskentelyä ja rikastutetaan mielikuvitusta erilaisten harjoitusten avulla.

Täältä löydät mm. tutustumisleikkejä, ympäristökasvatuksen tehtäviä, opettavaista tekemistä sisätiloihin, hieno- ja karkeamotoriikan harjoituksia yms.