Sosiaaliset taidot

Kuinka olla myönteisessä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa? Taitoihin kuuluvat sekä puhuttu, että sanaton toiminta (ilmeet, eleet) erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Täältä löytyvien materiaalien avulla harjoitellaan mm. tunne- ja vuorovaikutustaitoja, turvataitoja, empatia- ja myötätuntotaitoja, ryhmässä työskentelyn taitoja, anteliaisuutta, avuliaisuutta sekä positiivista ja arvostavaa asennetta toisia ihmisiä kohtaan.