Turvataidot

Turvataidot sisältävät kehotunne- ja seksuaalikasvatuksen materiaaleja päiväkoti- ja alakouluikäisille. On tärkeää, että lapset tutustuvat ihmiskehoon ja omaan kehitykseensä turvallisessa ja myönteisessä ympäristössä. On tärkeää oppia jo varhaisella iällä asettamaan omaa kehoaan koskevia rajoja ja kuinka niitä puolustetaan. On tärkeää myös oppia, että myös muiden kehoja ja heidän asettamiaan rajoja kosketukselle tulee ymmärtää ja kunnioittaa. Jos lapsi kohtaa epämieluisia kosketukseen liittyviä tilanteita, on tärkeää, että hän tietää milloin voi sanoa ei, miten toimia ja kenelle aikuiselle asioista voi luottamuksellisesti puhua.

Valitun kaltaisia tuotteita ei löytynyt.