Material på svenska

På den här sidan kan du hitta Viitottu Rakkaus material gratis på svenska.

Viitottu rakkaus materialen erbjuder en glad och motiverande sätt att lära sig nya och förstärka redan existerande kunskaper. Materialen passar både till familjer och professionella. De är gjorda för att stöda barnens utveckling samt befrämja social interaktion och emotionella färdigheter.

Materialen kan användas t.ex. hemma, på daghem, förskolor och skolor. Även när man arbetar med invandrare, barn med specialbehov och till stöd för tal- och ergoterapeuter. Upphovsrättslagen: Materialen får ej bearbetas, säljas eller kopieras.