Sosiaaliset tarinat

Sosiaaliset tarinat ovat lyhyitä, yksinkertaisia tarinoita, jotka opettavat lapselle tehokkaasti arjen sosiaalisia taitoja, kuten toivotunlaista käyttäytymistä tietyissä tilanteissa.

Sosiaalisen sarjakuvan avulla harjoitellaan tietyissä sosiaalisissa tilanteissa toimimista, mutta tarina on sarjakuvan muodossa A4 kokoisella paperiarkilla joka on helppo ottaa mukaan niihin paikkoihin missä lapsi tarvitsee positiiviselle käytökselle vahvistusta.

Sosiaaliset tarinat ja sarjakuvat sopivat erityisesti autisminkirjon lapsille ja nuorille.

Sekä tarinoiden, että sarjakuvien avulla voidaan käydä läpi arjesta tuttuja tilanteita. Kun tilanteita harjoitellaan etukäteen, ennen niihin siirtymistä, se vähentää huomattavasti lapsen kokemaa stressiä, joita näihin tilanteisiin liittyy. Tarinoiden avulla lapsen on myös helpompi muistaa mitä asioita esimerkiksi kaupassa käymiseen liittyy ja miten siellä käyttäydytään.

Näytetään tulokset 1–15 / 22