Itsensä johtaminen

Miten otan toiset ihmiset huomioon tekemisissäni ja siinä mitä sanon?

Näiden tehtävien avulla kehitetään mm. ongelmanratkaisutaitoja, syy-seuraussuhteen ymmärtämistä sekä päättelykykyä. Harjoitellaan taitoa kuunnella muita ihmisiä sekä heidän ottamistaan huomioon omissa tekemisissä ja sanomisissa. Kehitetään mm. taitoa suodattaa omia ajatuksia ääneen sanotuiksi asioiksi: ”Mitä voi sanoa ääneen ja mitkä asiat kannattaa pitää vain omina ajatuksina?”

Showing all 2 results