Emoji tunneportaat

Lapsi voi tehtävän avulla pohtia yhdessä aikuisen kanssa omia negatiivisia tunteitaan, jotka tulevat esiin tietyissä arkisissa tilanteissa. Lapsen kanssa voidaan miettiä hänessä nousevan tunteen voimakkuutta suhteessa tilanteeseen.

  • Onko tämä tilanne minulle sellainen että se aiheuttaa minussa voimakkaan vihan tunteen, vaikka jollekkin muulle ongelma olisi mitätön tai pieni?
  • Miksi reagoin näin?
  • Miten tunnereaktioni vaikuttaa ympäristööni ja muihin ihmisiin?
  • Mitä tapahtuisi jos tunnereaktioni olisi lievempi?
Osasto:
jaa Somessa: