Hur många, vilken färg och vilket djur?

I denna uppgift övar vi på siffrorna 1-10, lär oss att känna igen djur och deras färger.

jaa Somessa: