Kuuntelemisen ohjetaulu

Ohjetaulu muistuttamaan tärkeästä kuuntelemisen taidosta.