Kuvametsästys: muodot

Metsästetään muotoja ympäristöstämme. Kuvametsästyksen tuotoksista voi pitää vaikkapa taidenäyttelyn.

jaa Somessa: