Kyllä/Ei kysymyskortit tunteista

Korttien avulla voidaan harjoitella tunteiden tunnistamista ihmisen kasvojen ilmeiden ja kehonkielen perusteella. Toisten ihmisten tunnetilojen tunnistaminen ja sanattomien viestien ymmärtäminen voi olla vaikeaa, erityisesti autismin kirjon lapsille. 

Korttien avulla voidaan myös:

  • Rohkaista lasta tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun.
  • Keskustella missä tilanteissa lapsella esiintyy näitä tunteita
  • Harjoitella kasvojen tunneilmaisua ja kehonkieltä (ota tähän harjoitukseen peili avuksi, jotta lapsi voi katsoa omia ilmeitään ja kehoaan peilistä)
Osasto:
jaa Somessa: