Kyllä/Ei kysymyskortit tunteista

kyllä/ei kysymyskortit tunteista

Kysymyskorttien avulla vastataan kuvissa oleviin kysymyksiin eri tunteista. Leikkaa korteiksi ja laminoi!

Mitä hyötyä tällaisista KYLLÄ/EI harjoituksista on?
Harjoituksen tarkoituksena on saada lapsi tai nuori oppimaan vastaamaan yksinkertaisesti kyllä tai ei, silloin kun häneltä kysytään jotakin. Tällainen vuorovaikutusharjoittelu sopii etenkin autisminkirjon henkilöille. Pitkällisen harjoittelun tavoitteena on, että vastaaminen (kyllä/ei) siirtyy myös muihin arjen tilanteisiin.

Kun kommunikaatio eri tilanteissa helpottuu, se vähentää lapsen tai nuoren turhautumista kun hän tulee ymmärretyksi.