Kyllä/Ei kysymyksiä väreistä

Lapsi tunnistaa kuvissa olevien esineiden ja asioiden värejä. Samalla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja, ja vastaamista kun kysytään jotakin.

Nämä kortit sopivat hyvin vuorovaikutustaitojen harjoitteluun, esimerkiksi autisminkirjon lapsille ja lasten kanssa, jotka ovat valikoivasti puhumattomia. 

Leikkaa kysymyskortit irti ja halutessasi laminoi ne.

jaa Somessa: